ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
  


 
 
 
 
 
 
 

 
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลย้อนหลัง องค์ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5

 
 
หน้าปก NuPETHS

คลิกเพื่อชมวิดิโอทั้งหมด HPC6 Channel

หัวข้ออนามัยมีเดีย

 

รวม VDO ทั้งหมด

 
นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ

 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 
ข้อมูลทั่วไป

แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 6
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ศอ.6 เข้าเยี่ยมติดตามเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยเรียน วัยรุ่นสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการ สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State Quarantine) จ.ชลบุรี
ศอ.6 เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-15 ปี ในสถานที่เฝ้าสังเกตอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State Quarantine) พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
ศอ.6 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day)
ศอ.6 ดำเนินการจัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference
ศอ.6 นำทีมเข้าเยี่ยมติดตามเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กปฐมวัย และวัยเรียน วัยรุ่น ณ สถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State Quarantine)
ศอ.6 ร่วมกับ สนง.นิคมอุตสหากรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ รณรงค์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Clean Together
ศอ.6 ร่วมกับ สนง.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสำนักงานการนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) รณรงค์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Clean Together
ศอ.6 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ศอ.6 ร่วมเยี่ยมการจัดการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ อิเกีย บางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ศอ.6 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก รอบ 6 เดือนหลัง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Cisco Webex)
ศอ.6 ร่วมประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งมาตราการการเฝ้าระวังมารดาตาย ระดับจังหวัด ณ โรงพยาบาลชลบุรี
ศอ.6 ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ สสอ.บางพลีและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ พื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องสุขลักษณะของตลาดสุวาธี ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551
ศอ.6 เยี่ยมติดตาม เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ และการดูแลหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กปฐมวัย และวัยเรียน วัยรุ่น ณ สถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State Quarantine)
ศอ.6 ร่วมประชุม State Quarantine การเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกัน เพื่อสังเกตอาการ COVID-19 (State Quarantine) จ.ชลบุรี
ศอ.6 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี และเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ตลาดทางรถไฟ ซอย 11 บ้านสวน จ.ชลบุรี
     
-๐- ภาพข่าวเล่าเรื่อง -๐-
ศอ.6 ร่วม "ส่งคนไทย กลับสู่มาตุภูมิ"
ศอ.6 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก"
ศอ.6 ส่งมอบความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
ศอ.6 ร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศอ.6 ร่วมสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
     


ศูนย์ข้อมูล Cluster สิ่งแวดล้อม


คลินิกแม่และเด็ก

ลิงค์กลุ่มงานงานภายในกระทรวงสาธารณสุข


ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 
 


 

 

 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข