ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

#คลิกเพื่อชมวิดิโอทั้งหมด HPC6 Channel

หัวข้ออนามัยมีเดีย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ศอ.๖ ร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน
ศอ.๖ สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน ฯลฯ
ศอ.๖ จัดหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ฯลฯ
ศอ.๖ รุกเน้น กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๖
ศอ.๖ จัดประชุมสัมนา "แนวทางการพัฒนางานทันตสาธารณสุข" เขตสุขภาพที่ ๖
ทีมวิจัย ศอ.๖ ชลบุรี ลงพื้นที่ รพ.สต.บางด้วน
     
ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2562
ศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมแสดงความยินดี กับ นพ.นพ.สสจ.ชลบุรี
ศอ.6 ร่วมสรุปผลงาน MCH Board เขตสุขภาพที่ 6
คุยหลังข่าว พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก " พรบ.นมผง "
ศอ.6 ร่วม เดิน - วิ่ง 100 ปี การสาธารณสุขไทย จ.สมุทรปราการ
ร่วมรับฟังสรุปผลการเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพแม่ลูกปลอดภัย
     


ศูนย์ข้อมูล Cluster สิ่งแวดล้อม


คลินิกแม่และเด็ก

ลิงค์กลุ่มงานงานภายในกระทรวงสาธารณสุข


ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข


แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 6
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข